Iespēja pieteikties Horizon 2020 Cascading grants
19/02/2019
Autors: LEO PC

Maziem un vidējiem uzņēmumiem (SME), kā arī start-up uzņēmumiem un citām institūcijām ir iespēja pieteikties Cascading grants, oficiāli finansiālam atbalstam trešajām personām (Financial Support for Third Parties), lai palīdzētu ieviest vai attīstīt digitālas inovācijas savos produktos.

Šie granti ir ar vienkāršotām administratīvajām procedūrām, tā radot vieglu, uzņēmumiem draudzīgu pieteikšanās shēmu. Tos konkursa kārtībā sadala paši Apvārsnis 2020 projekti. Lielākoties šie grantu konkursi ir mazāki un ar vienkāršākiem noteikumiem. Tie visi atrodami Eiropas Komisijas (EK) mājaslapā.

Shēma bija radīta par paraugu ņemot Erasmus studentu apmaiņas programmu un pirmo reizi to ieviesa Apvārsnis 2020 programmā. Kāds Apvārsnis 2020 finansēta projekts daļu tā finansējuma novirza atvērtiem grantu konkursiem. To noteikumus izstrādā, tos organizē un vērtēšanu veic paši projekta dalībnieki. Parasti finansējums ir no 50 000 līdz 150 000 EUR. Uzvarētāji slēdz līgumu par granta realizāciju ar Apvārsnis 2020 projektu, nevis EK, tādēļ process ir ātrāks un vieglāks.

Lielākoties šie konkursi paredzēti tehnoloģiju start-up vai SME, kā arī tajos var pieteikties zinātniskās institūcijas. Granti sniedz atbalstu tehnoloģiju pilotprojektiem, demonstrācijām un eksperimentiem, vai projektā izstrādāto risinājumu integrēšanai uzņēmumu produktos. Parasti šie konkursi piedāvā finansēt paredzētās darbības, bet atbalsts var būt arī vaučeri bezmaksas eksperimentiem vai brīva piekļuve prototipēšanas iekārtām vai cita veida atbalsts. Konkursus var meklēt EK mājaslapā.

Zinātniskajām institūcijām šie granti netiek ieskaitīti pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” rezultātos.

Avots: http://viaa.gov.lv

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/