EN
Pētījums Nr. 2.2 “Conelum EloVIEW”

Pētījuma nosaukums: Conelum EloVIEW

Pētījuma īstenotājs: Conelum SIA + Apply SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir izpētīt un izstrādāt plaša redzeslauka opto-elektronisko modulāro sistēmu (EloVIEW), kas ļaus jebkurai ražošanai pilnīgi automātiski izanalizēt, saskaitīt un radīt priekšstatu par mikrobioloģisko piesārņojumu, izmantojot Conelum topošo inovatīvo mikrobioloģijas diagnostikas sistēmu, kas sastāv no EloKIT (know-how molekulāras metodoloģijas), EloSCOPE (opto-robotisko Image Vision arhitektūras sistēmas), EloVIEW (kas top šī projekta ietvaros) un EloVISION (mākslīgais intelekts mikroorganismu kvantifikācijai).

EloVIEW visprecīzāk var aprakstīt kā opto-elektronisko “aci” ātrai vizuālo fluorescences mikroskopijas datu vākšanai.

Pētījums ļaus radīt pilnīgi jaunu, modulāru mikroskopu, kurš var tikt adaptēts baktēriju detekcijai, un paātrināt pārtikas kvalitātes kontroli no 5-7 dienām līdz aptuveni 1,5 stundai, pateicoties parauga digitalizācijai.

Pētījuma rezultāti: 

EloVIEW moduļa sistēma var digitalizēt paraugus ar noteiktu izšķirtspēju un ātrumu, kas atbilst EloSCOPE procesēšanas vajadzībām.

Projektā tika veikta virkne praktisku pētījumu par to, kādā veidā, pēc iespējas izmantojot esošas izstrādes, varētu veikt principiāli jaunus uzdevumus. Viennozīmīgi skaidrs, ka tas ir iespējams un tuvā nākotnē nav nepārvaramu šķēršļu komerciāla produkta radīšanai.

Jāpiebilst, ka šāds projekts nebūtu iespējams vēl dažus gadus atpakaļ skaitļošanas jaudu un tehniskā nodrošinājuma racionālās pieejamības dēļ. Daudzas problēmas ir iespējams risināt ar algoritmiskiem līdzekļiem, tādējādi samazinot izmaksas dārgas specializētās zinātniskās tehnikas iegādei.

Projekta ietvaros ir radīta inovatīva pieeja, kas ļauj automatizēt un būtiski paātrināt procesu, kurš jau vairāk kā 100 gadus ir de facto standarts.

Šis, par „zelta metodi” dēvētais process līdz šim ir bijis standarts savas augstās atkārtojamības un plašās izplatības dēļ, kas ļauj tam būt kā vienotai metrikai. „Zelta metodes” pamats ir ievietot interesējošo produktu petri trauciņā ar barības vielām un ilgstošā periodā (3-7 dienas) novērot tur augošās baktēriju, sēņu un raugu kultūras, pēc kā veikt datu ekstrapolāciju, balstoties uz novēroto koloniju veidojošo centru skaitu.

Šajā projektā izveidotā tehnoloģija atļauj precīzi saskaitīt dzīvo šūnu skaitu paraugā mazāk nekā stundas laikā, tādējādi potenciāli ļoti būtiski samazinot komersantu produktu pārbaudes laiku, pagarinot pārtikas produktu realizācijas termiņu u.tml.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/