EN
Pētījums Nr. 2.1 “Vēja turbīnas lāpstiņu pamatnes iekšējās vizuālās inspekcijas robotizēta rīka izveide”

Pētījuma nosaukums: Vēja turbīnas lāpstiņu pamatnes iekšējās vizuālās inspekcijas robotizēta rīka izveide

Pētījuma īstenotājs Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR
AERONES ENGINEERING SIA 417.764,43 228.308,22
INTELITECH SIA 188.410,00 115.747,00

Pētījuma mērķis: 

Vēja enerģija ir atjaunojamās enerģijas resurss, kura izmantošana pēdējos gados strauji pieaug. Turklāt, lai kāpinātu enerģijas ražošanas efektivitāti, arvien lielākas kļūst pašas vēja turbīnas un to lāpstiņas, kuras nepieciešams atbilstoši uzturēt. Lai nodrošinātu vēja ģeneratoru kalpošanu 20 un vairāk gadu garumā, vēja turbīnu lāpstiņām nepieciešama regulāra diagnostika un apkope. Svarīgu lomu šeit ieņem lāpstiņas vizuāla apskate no iekšienes, kur iespējams pamanīt plaisas un citus defektus savlaicīgāk nekā no ārpuses un tādējādi novērst nopietnas sekas. To svarīgi paveikt iespējami ātri, lai neradītu lielus zaudējumus vēja turbīnas dīkstāves dēļ, un iespējami kvalitatīvi, lai defektus lāpstiņā varētu konstatēt un novērst savlaicīgi.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt robotisku sistēmu, kas spēj uzņemt augstas kvalitātes vēja turbīnas lāpstiņas iekšienes attēlus lāpstiņas sākumā, kur tās diametrs ir lielāks par metru. Tas ļaus vēja parkiem savlaicīgi un ar ļoti nelielu vēja ģeneratora dīkstāvi (2-4 stundas) konstatēt un novērst lāpstiņu defektus, ļaujot vēja turbīnu lāpstiņām kalpot krietni (vidēji 5-10 gadus) ilgāk. Izstrādātā sistēma papildinās Aerones izstrādāto tālvadāmo inspekcijas rīku šauru vēja turbīnas vietu iekšējās virsmas apskatei, tādējādi nodrošinot pilna spektra pakalpojumu lāpstiņu iekšienes un ārienes vizuālai diagnostikai.

Galvenās pētījuma aktivitātes:

  • izstrādāt un precizēt sistēmas kopējo arhitektūru,
  • izveidot mehānisko sistēmu un optiku, kas spēj nodrošināt vajadzīgo inspekciju,
  • izveidot elektronikas sistēmu, kas nodrošina robota pozicionēšanu un vajadzīgo jaudu, kontroli, un datus sistēmas darbībai,
  • izstrādāt programmatūru robota vadībai un nodrošināt attēlu, datu sistematizēšanu, lai tie būtu pārskatāmi defektu meklēšanai un defektu vietas precizēšanai,
  • izstrādāt robota prototipu un demonstrēt tā darbību vēja turbīnas lāpstiņā.

Pētījuma progress

30.06.2023.

Aerones Engineering SIA – izstrādāts pamata optiskās sistēmas koncepts ar daļēju kameras vadības automatizāciju, kas ietver kameru testus un rezultātu salīdzināšanu, kā arī koncepts automātiskai datu ielasīšanai. Attīstīta lāzerskanera komponente. Apzināti tehniskie ierobežojumi un sastādīts procesu plāns, kā iegūtie dati tiks apstrādāti un nosūtīti. Izvēlēts minimāls un vienkāršs sistēmas mehāniskās kustības sistēmas princips, precizētas pieejamās komponentes, uzmodelēti galvenie mezgli mehāniskajam risinājumam.

Intelitech SIA – veikta sistēmas arhitektūras izpēte un izstrāde. Veikta izpēte par iespējamajiem risinājumiem fotokameras lietošanas automatizācijai. Veikta mehāniskās kustības sistēmai nepieciešamo komponentu izpēte un salīdzināšana, kā rezultātā precizēts risinājuma sākotnējais koncepts.

31.12.2023.

Aerones Engineering SIA – izpētīts un definēts optimālais kameras vadības automatizācijas risinājums, optimālais risinājums attēlu automātiskai ielasīšanai, kā arī piemērotākais risinājums robota pozīcijas noteikšanai. Padziļināti tika pētīts fokusēšanas dziļums un apgaismojums dažādos apgaismojuma apstākļos, tika padziļināti analizēti fotokameras parametri un veikta kameras vadības automatizācija. Tika attīstīta automātiska datu ielasīšana, identificējot operatoram manuāli ievadāmos parametrus, kā arī algoritmu, pēc kāda sistēma strādā, balstoties uz ievadītajiem datiem. Pozīcijas noteikšanai salīdzinātas lāzerskenēšanas un time-of-flight (ToF) sensora alternatīvas. Tika iegūti un analizēti dati vēja turbīnas lāpstiņas iekšienē, analizējot noteikto attālumu un signāla stiprumu.

Intelitech SIA – izpētīti un izvēlēti optimālākie kameras vadības automatizācijas un robota pozīcijas noteikšanas risinājumi.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/