EN
Pētījums Nr. 2.1 “Vēja turbīnas lāpstiņu pamatnes iekšējās vizuālās inspekcijas robotizēta rīka izveide”

Pētījuma nosaukums: Vēja turbīnas lāpstiņu pamatnes iekšējās vizuālās inspekcijas robotizēta rīka izveide

Pētījuma īstenotājs: AERONES ENGINEERING SIA sadarbībā ar INTELITECH SIA

Pētījuma mērķis: 

Vēja enerģija ir atjaunojamās enerģijas resurss, kura izmantošana pēdējos gados strauji pieaug. Turklāt, lai kāpinātu enerģijas ražošanas efektivitāti, arvien lielākas kļūst pašas vēja turbīnas un to lāpstiņas, kuras nepieciešams atbilstoši uzturēt. Lai nodrošinātu vēja ģeneratoru kalpošanu 20 un vairāk gadu garumā, vēja turbīnu lāpstiņām nepieciešama regulāra diagnostika un apkope. Svarīgu lomu šeit ieņem lāpstiņas vizuāla apskate no iekšienes, kur iespējams pamanīt plaisas un citus defektus savlaicīgāk nekā no ārpuses un tādējādi novērst nopietnas sekas. To svarīgi paveikt iespējami ātri, lai neradītu lielus zaudējumus vēja turbīnas dīkstāves dēļ, un iespējami kvalitatīvi, lai defektus lāpstiņā varētu konstatēt un novērst savlaicīgi.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt robotisku sistēmu, kas spēj uzņemt augstas kvalitātes vēja turbīnas lāpstiņas iekšienes attēlus lāpstiņas sākumā, kur tās diametrs ir lielāks par metru. Tas ļaus vēja parkiem savlaicīgi un ar ļoti nelielu vēja ģeneratora dīkstāvi (2-4 stundas) konstatēt un novērst lāpstiņu defektus, ļaujot vēja turbīnu lāpstiņām kalpot krietni (vidēji 5-10 gadus) ilgāk. Izstrādātā sistēma papildinās Aerones izstrādāto tālvadāmo inspekcijas rīku šauru vēja turbīnas vietu iekšējās virsmas apskatei, tādējādi nodrošinot pilna spektra pakalpojumu lāpstiņu iekšienes un ārienes vizuālai diagnostikai.

Galvenās pētījuma aktivitātes:

  • izstrādāt un precizēt sistēmas kopējo arhitektūru,
  • izveidot mehānisko sistēmu un optiku, kas spēj nodrošināt vajadzīgo inspekciju,
  • izveidot elektronikas sistēmu, kas nodrošina robota pozicionēšanu un vajadzīgo jaudu, kontroli, un datus sistēmas darbībai,
  • izstrādāt programmatūru robota vadībai un nodrošināt attēlu, datu sistematizēšanu, lai tie būtu pārskatāmi defektu meklēšanai un defektu vietas precizēšanai,
  • izstrādāt robota prototipu un demonstrēt tā darbību vēja turbīnas lāpstiņā.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/