EN
Pētījums Nr. 2.8 “Bezvadu sensoru izstrāde tālaprūpes pakalpojumu nodrošināšanai personām ar ierobežotām funkcionālām spējām”

Pētījuma nosaukums:

“Bezvadu sensoru izstrāde tālaprūpes pakalpojumu nodrošināšanai personām ar ierobežotām funkcionālām spējām”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “IKT Serviss”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.08.2014.-30.09.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 95.872,36 | EUR 76.697,89

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Projekta mērķis ir algoritmiska risinājuma izpēte personu ar ierobežotām funkcionālām spējām tālaprūpes sensoru signālos ietverto notikumu atpazīšanai, konstruēt sensoru iekārtas laboratorijas demonstrācijas modeli un iegūt optimālos darba raksturlielumus algoritma efektīvai realizācijai.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Projekta ietvaros tika izstrādāti sensoru iekārtu laboratorijas demonstrācijas modeļi un veikti nepieciešamo algoritmisko risinājumu pētījumi sensorus signālos ietverto notikumu atpazīšanai trīs sensoru veidiem:

  1. gultas matrača sensoram, kas fiksē aprūpējamās personas atrašanos gultā un miega – nomodas režīmu;
  2. tualetes telpas sensoram, kas fiksē aprūpējamās personas ilglaicīgu atrašanos tualetē;
  3. kritiena, panikas sensoram, kas fiksē aprūpējamās personas kritienu vai panikas pogas piespiedienu.

Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

Projekta realizācijas ietvaros, sadarbībā ar Ventspils Augtskolu tika veiktas šādas aktivitātes:

  1. dažāda tipa sensoru izmantošanas iespēju izpēte monitoringa signālu uztveršanai;
  2. algoritmisku risinājumu izpēte sensoru signālos ietverto notikumu atpazīšanai;
  3. sensoru iekārtas laboratorijas demonstrācijas modeļa izveide;
  4. laboratorijas iekārtas darba raksturlielumu optimizācija algoritmisku risinājumu efektīvai realizācijai.

Pētījumu gaitā, pamatojoties uz teorētiskās informācijas iegūšanas un apstrādes fāzē iegūtajiem rezultātiem, tika atlasīti potenciāli piemērotie sensori un novērtētas iespējas izstrādāt to signālos ietverto notikumu atpazīšanas algoritmiskos risinājumus. Sensori tika testēti un apkopoti to darbības funkcionalitātes mērījumi, kā arī paši signāli kritisko notikumi simulācijās.

Tika izstrādāts jauns signālā ietverto notikumu atpazīšana, lēmumpieņemšana un pašu signālu apstrādes algoritms un algoritma implementācija laboratorijas iekārtas modelī. Tika veikta iteratīva laboratorijas iekārtas testēšana un darba raksturlielumu optimizācija.

Publikācijas:

  1. Fall detection algorithm in energy efficient multistate sensor system (Gundars Korats, Janis Hofmanis, Aleksejs Skorodumovs, Egils Avots)
  2. Hardware design of the energy efficient fall detection device (A. Skorodumovs, E, Avots, J, Hofmanis, G. Korāts)

Doktoru skaits pētījumā: 2

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījuma rezultātā izstrādātais algoritms un laboratorijas modelis 2016. gadā tiks izmantots iekārtu prototipu izstrādei un aprobācijai. Iekārtu ražošanu plānots uzsākt 2016. gada beigās, izveidojot jaunu uzņēmuma darbības virzienu, kas ļaus palielināt uzņēmuma apgrozījumu par 30% 2017. gadā un par 50% 2018. gadā.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/