EN
Pētījums Nr. 2.6 “Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi”

Pētījuma nosaukums:

“Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “ORAM Mobile”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.08.2013.-31.10.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 416.916,61 | EUR 333.533,29

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Pētījuma mērķi:

  • veikt zinātniski-tehnisku objektu vadības sistēmu pētījumus, specializējoties uz uzvadīšanas sistēmas optimizācijas jautājumiem,
  • izpētīt algoritmus, programmatūras un aparatūras kompleksus, kas spēj nodrošināt stohastisku un determinētu procesu radīto traucējumu kompensāciju un ir savienojams ar jaunas paaudzes kontroles sistēmām, t.sk. radioteleskopu kontrolei.

Pētījuma rezultātā tika testēti izstrādātie uzlabojumi radioteleskopu vadības sistēmā, lai nodrošinātu efektīvāku radioteleskopu pozocionēšanu no viena novērojamā objekta uz citu, jaunu komandu iekļaušanu, logošanas jeb datu reģistrēšanas iespēju kopējā antenas vadības sistēmā, antenas parametru reģistrāciju antenas darbības turpmākai analīzei.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Projekta laikā izstrādāti algoritmi radioteleskopu vadībai, kas ļauj risināt dažāda veida pozicionēšanas uzdevumus. Lai paaugstinātu radioteleskopu jeb antenu efektivitāti tika izanalizēta virkne faktoru, kam ir ietekme uz to uzvadīšanu uz mērķi un sekošanu tam. Tie ir antenas mehāniskās sistēmas dinamiskie parametri, gravitācijas un vēja slodzes ietekme, antenas optimālās kustības trajektorija, iekārtu precīza laika sinhronizācija. Izstrādātas metodes un algoritmi, kā arī atbilstoši programmas interfeisi, kas apvieno antenas mezglus zem vienotas vadības sistēmas un nodrošina ērtu un stabilu antenas kustības kontroli, ieskaitot iespējas kontrolēt uztvērēja saņemto signālu.

Izstrādātie programmas risinājuma prototipi veiksmīgi izmēģināti, kā testa antenu izmantojot Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) atjaunoto un modernizēto radioteleskopu RT-32 ar 32 m diametru. 2015.gada oktobrī radioteleskops RT-32 piedalījās vairākās radioastronomisko novērojumu sesijās. Antenas darbība notestēta navigācijas satelītu sekošanas eksperimentos 1.6 GHz frekvenču diapazonā, izpildītas vairākas Eiropas sevišķi lielas bāzes interferometrijas (VLBI) tīkla (EVN) zinātnisku eksperimentu sērijas frekvenču diapazonos 1.6, 5, 6.7 un 8.4 GHz. Eksperimentu rezultāti paradīja, ka izstrādātie programmas risinājumi labi savienojas ar antenas kontroles, uztveršanas un reģistrācijas sistēmām, nodrošina stabilitāti un precizitāti, kas nepieciešama VLBI mērījumiem.

Izstrādātie risinājumi būs noderīgi visur, kur nepieciešama precīza antenas uzvadīšana uz signālu avotu, bet kustīga avota gadījumā tam sekot. Cita starpā tie atļauj efektīvi sekot Zemes satelītiem, citiem mākslīgiem un dabiskiem radio avotiem Saules sistēmā un ārpus tās. Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskos rakstos un ziņoti konferencēs.

Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

Ventspils Augstskola

Publikācijas: 4

  1. S. Upnere, N. Jekabsons, U. Locans, “Smooth Tracking Trajectory Generation of The Large Antenna“
  2. N. Jekabsons, S. Upnere, “Coupled Structural-Electromagnetic Numerical Modeling and Analysis of Large Reflector Antenna“

Doktoru skaits pētījumā: 5

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti jauna pakalpojuma ieviešanā sadarbībā ar VeA.

Nākamo 5 gadu periodā uzņēmuma ieņēmumi no pētījumu rezultātu izmantošanas sadarbībā ar VeA varētu pieaugt par 10%.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/