EN
Pētījums Nr. 2.5 “Pētījums par radiofrekvenču fona pārveidošanas tehnoloģiju (Ambient Backscatter Electronics – ABE) iekļaušanu satelītu datu apstrādes, uzglabāšanas un apmaiņas modelī”

Pētījuma nosaukums:

“Pētījums par radiofrekvenču fona pārveidošanas tehnoloģiju (Ambient Backscatter Electronics – ABE) iekļaušanu satelītu datu apstrādes, uzglabāšanas un apmaiņas modelī”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Oram Mobile”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.10.2013.-31.05.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 20.482,77 | EUR 14.337,94

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Pētījuma mērķis – veikt plānveida rūpnieciskos radiofrekvenču fona pārveidošanas (Ambient Backscatter Electronics – ABE) tehnoloģiju lietišķos pētījumus:

  • radiofrekvenču fona pārveidošanas tehnoloģiju izpēte Cube-SAT problēmu risinājumiem un tehnoloģisko neskaidrību novēršana;
  • tehnoloģisko neskaidrību novēršana datu apstrādes, uzglabāšanas un apmaiņas modelim;
  • tehnoloģisko neskaidrību novēršana kompleksas sistēmas darbībai kosmosa apstākļos uz Cube-SAT.

Pētījuma rezultātā sagatavoti 3 ziņojumi:

  1. Pētījums par radiofrekvenču fona pārveidošanas tehnoloģiju izmantošanu Cube-SAT misiju problēmu risinājumiem un tehnoloģisko neskaidrību novēršanu.
  2. Pētījums par tehnoloģisko neskaidrību novēršanu datu apstrādes, uzglabāšanas un apmaiņas modelī.
  3. Pētījums par tehnoloģisko neskaidrību novēršanu kompleksas sistēmas darbībai kosmosa apstākļos uz Cube-SAT .

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Lai sasniegtu plānoto mērķi, tika pētīta jaunākā un aktuālākā informācija par ABE tehnoloģijām. Uz iegūtās informācijas bāzes tika izstrādāti pētījumi un par katru sagatavots ziņojums.

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti jauna potenciāli komercializējama produkta izstrādē. Plānots, ka pētījumu rezultātu tālāka izmantošana potenciāli palielinās ieņēmumus no saimnieciskās darbības – 2016.gadā par 20 000 EUR. Savukārt nākamo divu gadu laikā ieņēmumu no produkta realizācijas pieaugums tiek prognozēts ap 20% gadā.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/