EN
Pētījums Nr. 1.30 “Automatizētā pašapkalpošanās centra elektronisko iekārtu jaunāko tehnoloģiju izpēte, energoefektivitātes analīze un eksperimentālā izstrāde”

Pētījuma nosaukums:

“Automatizētā pašapkalpošanās centra elektronisko iekārtu jaunāko tehnoloģiju izpēte, energoefektivitātes analīze un eksperimentālā izstrāde”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “BoxNet”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.12.2014.-30.06.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 110.873,59 | EUR 74.616,73

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Mērķis bija veikt pētījumu par eksperimentālā paku termināla ar atvēsināmiem nodalījumiem darbu, kas paredzēts novietošanai ārpus telpām dažādos laikapstākļos; pārbaudīt galveno termināla elementu – kontrolieru un termoizolēto nodalījumu – darbību dažādos režīmos; veikt energoefektivitātes salīdzinājumu atkarībā no laikapstākļiem. Dažādos pētījuma posmos tika izstrādāti termināla daļu prototipi, ar kuriem tika veikti testi. Pēc pētījuma pabeigšanas un saskaņā ar rekomendācijām attīstīts vesels un funkcionējošs iekārtas prototips, kas atbilst sekojošiem parametriem:

 • Temperatūra nodalījuma iekšienē – 4°С
 • Temperatūras režīma novirze nodalījumā ±2°С
 • Temperatūras izmaiņas ātrums – līdz 2°С/min

Ārējas vides parametri:

 • Zemākā temperatūra: -17°С
 • Augstākā temperatūra: +25°С
 • Zemākā gaisa mitruma robeža: 50%
 • Augstākā gaisa mitruma robeža: 90%
 • Vēja ātrums: 3.5м/c
 • Vēja azimuts: 0-360°

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Bija nepieciešams izgatavot reālu termināla paraugu ar atvēsināšanas moduļiem. Termināls bija jāpārbauda reālos ekspluatācijas apstākļos, ar temperatūras un gaisa mitruma izmaiņām, vēju un nokrišņiem. Šis uzdevums tika veikts sekojošos etapos:

 • Mērījumu kompleksa izstrāde. Lai būtu iespējams veikt termināla stāvokļa pārbaudi bija jāizveido mērīšanas sistēmu, kas ļāva veikt dažādu parametru mērījumus un automātiski veidot scenārijus, lai radītu reālus apstākļus. Mērīšanas sistēma sevī ietver mērīšanas aprīkojumu, lai uzraudzītu laikapstākļus, energopatēriņa līmeni, siltuma zudumu utt., kā arī vadības bloka palaišanu, informācijas savākšanu un apstrādi.
 • Izpētes plāna izstrāde. Bija nepieciešams izstrādāt palaišanas plānu, ar norādītām uzstādīšanas vietām, fiziskās ietekmes diapozonu uz inventāru. Atsevišķi bija jāizstrādā testa programma priekš pārbaudēm kamerā ar klimatiskajām iekārtām, lai saņemtu mērījuma rezultātus pie dažādiem laikapstākļiem, kurus dabīgi nevar iegūt projektam atvēlētajā laikā.
 • Iegūto rezultātu apstrādes metodikas izveide. Iegūto datu sistematizācija un rezultātu uzglabāšana. Rezultātu apstrādes metodikas izveide un statiskā apstrāde. Aprēķinu daļa.

Rekomendāciju izstrāde pamatojoties uz aprēķinu rezultātiem. Izveidotas rekomendācijas balstoties uz aprēķiniem. Zinātniskās publikācijas sagatavošana.

Publikācijas:

Doktoru skaits pētījumā: 1

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Āra paku termināla esamība ir nodrošinājusi sarunu uzsākšanu ar diviem jauniem potenciāliem klientiem par pasūtījumiem ar kopējo summu EUR 357.000. Paredzams, ka līgums ar pirmo klientu tiks noslēgts tuvākā pusgada laikā un projekts ieviests līdz 2017. gada februārim. Ar otru klientu sarunas ir agrīnā stadijā, bet ir ticamība, ka līgums tiks noslēgts gada laikā.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/