EN
Pētījums Nr. 1.29 “Jauna produkta – Piekļuves sistēmas “Vorty Net Lock” programmējamai reakcijai uz tuvumā esošajām reģistrētām Bluetooth ierīcēm, izstrāde”

Pētījuma nosaukums:

“Jauna produkta – Piekļuves sistēmas “Vorty Net Lock” programmējamai reakcijai uz tuvumā esošajām reģistrētām Bluetooth ierīcēm, izstrāde”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Vorty”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.12.2014.-31.05.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 46.841,15 | EUR 28.711,48

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Pētījuma mērķis bija veikt gan rūpniecisko pētījumu, gan eksperimentālo izstrādi, lai izstrādātu jaunu produktu (pilotmodeli) – piekļuves sistēmas (ierīces) programmējamai reakcijai uz tuvumā esošajām reģistrētām Bluetooth ierīcēm, kas ļautu identificēt personu vai tās rīcībā esošās tiesības un piešķirt tās attālināti caur internetu.

Rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes rezultātā tika izstrādāta šāda ierīce ar visu tehnoloģiskā pētījuma aprakstu, testu rezultātiem, pilnu tehnisko dokumentāciju.

Izstrādnes gaitā tiks apgūtas zinātniskās, tehnoloģiskās, komerciālās un citas būtiskas atziņas, veikta kombinēšana, modelēšana un izmantošana.

Projekta rezultātā tika iegūts pilotmodelis ar visu tehnoloģiskā pētījuma aprakstu, testu rezultātiem, pilnu tehnisko dokumentāciju, kas ļauj šo ierīci ieviest ražošanā.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Pētniecības projekta īstenošana tika veikta vairākos posmos:

Pirmais posms ietvēra plānveida rūpniecisko pētījumu par bezvadu ierīču iespēju apstrādāt datus, integrāciju un mijiedarbību ar mikroskaitļotājiem. Šī posma ietvaros tika veikts pētījums par tehnoloģijas vispārējās uzbūves iespējām, komplekso tehnoloģijas sistēmu integrācijas iespējām. Pētījumā tika analizēti mikroskaitļotāji un to veidi. Tika pētītas mikroskaitļotāju integrācijas iespējas ar bezvadu ierīcēm, to iespējamie savienojuma veidi, gan šo savienojumu optimizācija. Pētījumā tika analizēta iespējamā savienojumu multiplicēšana ar savienojumu pārslēgšanu uz demultipleksa shēmu ar impulsu skaitītāju.

Analizējot standartus īpaša uzmanība tika vērsta standartiem, UART vai SPI, jo abus interfeisus atbalsta lielākais vairums bezvadu ierīču.

Turpmākajā pētījuma daļā tika analizēti bezvadu komponentu saziņas veidi ar jau esošajām tīklu infrastruktūrām. Kā galvenie parametri tika analizēta standartu izplatība, drošība, jauda, elektroenerģijas patēriņš.

Tika analizēti iespējamie attālinātas ierīces programmēšanas algoritmi. Sākumā tika analizēta mikrokontrolieru programmēšanas specifika, kad ierīce tiek programmēta mainot tās operandus (datus ar ko tā operē) vai ierīci programmējot mainot tās algoritmus, kas apstrādā operandus.

Projekta gadījumā tika nolemts izstrādāt ierīci, ko var programmēt attālināti, proti, kad virtuālo atslēgu piešķiršana – noņemšana izdarot izvēli esot tālu no ierīces fiziskās atrašanās vietas, attiecīgi tika analizēti algoritmi, kas nodrošina šo funkciju.

Programmēšanas algoritmu izpētes rezultātā iegūto zinību pielietošana ļāva pāriet no vienkāršās mikroskaitļotāju programmēšanas pie mākoņpakalpojuma līmeņa, radot nākošās paaudzes, tā saucamo Internet of Things tipa ierīci.

Tika specifiski pētīti Bluetooth signāla izplatības attālumi atkarībā no jaudas klases un izplatīšanās vides.

Izmantojot rūpniecisko pētījumu, tika veikta eksperimentālā izstāde, lai iegūtu pilotmodeli programmējamai reakcijai uz tuvumā esošajām reģistrētām Bluetooth ierīcēm.

Eksperimentālās izstrādnes gaitā tika apgūtas zinātniskās, tehnoloģiskās, komerciālās un citas būtiskas atziņas, veikta kombinēšana, modelēšana un izmantošana, kā rezultātā tika radīts jauns produkts ar mērķi to ieviest ražošanā.

Izmantojot rūpnieciskā pētījuma rezultātus aprēķināti nepieciešamie pilotmodeļa tehniskie parametri un izstrādāts optimāls pilotmodeļa darbības princips. Darba gaitā tika izstrādāti lietotāja saskarsmes perifērijas elementi, ierīces barošanas avots, blokshēma, pilotmodeļa skiču projekts, tehniskā dokumentācija pilotmodeļa izveidei, elektrisko principiālo shēmu rasējumi un nepieciešamo komponenšu saraksts, pilns nepieciešamo mehānisko komponentu saraksts.

Izmantojot pilotmodeļa tehnisko dokumentāciju, tiks izvēlēti un iegādāti nepieciešamie materiāli, iznomāti nepieciešamie insrumenti, iekārtas un to aprīkojums, tiks izveidots pilotmodelis.

Pēc pilotmodeļa izstrādes un programmēšanas tiks veikts izstrādātās ierīces programmējamai reakcijai komplekss tests.

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījumu rezultātā tika radīta jauna tipa pieejas sistēmas ierīce, kura tika demonstrēta nozares lielākajā izstādē London IFSEC 2015 un tika ierindota gada inovatīvāko produktu sadaļā (Innovation Trail). Rezultātā ir radušies kontakti ar 25 dīleriem dažādās pasaules valstīs. Ražošanu paredzēts uzsākt 2015. gada beigās un ir paredzēts radīt apgrozījumu vismaz EUR 100 000 2016. gadā, divkāršot 2017. gadā, un sasniegt EUR 300 000 2018. gadā. Šis ir uzņēmuma Vorty vienīgais pašreizējais produkts.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/