EN
Pētījums Nr. 1.21 “Fotovoltu moduļa energoapgādes, uzglabāšanas un pārvaldības pētijumi autonomu elektronikas iekārtu – repeater izstrādei”

Pētījuma nosaukums:

“Fotovoltu moduļa energoapgādes, uzglabāšanas un pārvaldības pētijumi autonomu elektronikas iekārtu – repeater izstrādei”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Mazzy”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.03.2014.-31.05.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 87.200,49 | EUR 67.695,92

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Mērķis bija veikt pētījumus un izstrādāt tehnoloģijas un paņēmienus, lai ekonomiski un tehnoloģiski izdevīgāk varētu izstrādāt autonomi darbojošos radio signālu atkārtotājus, kas sastāvētu no signāla retrasnslatora, saules paneļa, akumulatora, enerģijas pārvaldības moduļa un būtu realizējams IP65 izpildījumā.

Rezultātā iegūtas jaunas zināšanas, t.sk.:

  • rasts risinājums iepriekš esošām neskaidrībām un identificēta metode saules paneļa izvēlei;
  • izpētes rezultātā iegūtas zināšanas, lai izvēlētos labākos materiālus barošanas akumulēšanas blokam;
  • Izpētes rezultātā iegūtas zināšanas, lai radītu energoapgādes pārvaldības moduli, ar būtiski labākām īpašībām un darbības principu;
  • Izpētes rezultātā rasts risinājums iepriekš esošām neskaidrībām autonomas elektronikas iekārtas darbības problemātikā un identificētas metodes to novēršanā.

Izstrādāta jauna principa mikroelektronikas barošanas shēma ar akumulatora buferi, kas par barošanas avotu izmantotu saules enerģiju.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Projekta sākotnējajā posmā tikai veiktas 2 nepieciešamās priekšizpētes energo pārvaldības moduļa izstrādei:

  1. Izpēte par to kādas tehnoloģijas, izmēru un energopadeves dizaina paneļus un enerģijas konvertācijas elementus izvēlēties, lai nodrošinātu nepārtrauktu pieslēgtās mikroelektronikas iekārtas darbību 24×7 ciklā.
  2. Izpēte par to kādu baterijas risinājumu izvēlēties, kas pie noteiktiem nosacījumiem spēj saglabāt savu veiktspēju, nedegradējās un ir ar ļoti zemiem pašizlādes rādītājiem

Balstoties uz iegūtajām zināšanām tika izstrādāta jauna principa mikroelektronikas barošanas shēma, kas nodrošinās autonomu elektronikas iekārtas darbību pie dažādiem, mainīgiem barošanas avotiem. Modulis nodrošinās spēju pārvaldīt dažādos uzlādes/izlādes stāvokļos esošos risinājuma elementus, vienlaicīgi nodrošinot slodzei pieslēgtajai elektronikas shēmai nepārtrauktu strāvas stipruma un sprieguma līmeni.

Publikācijas:

  1. Elektroapgādes vadības moduļa izstrāde radio signālu retranslatoriem, kas darbojas automatizētā mērīšanas nolasīšanas sistēmā mainīgos saules radiācijas apstākļos (Development of power supply management module for automatic metering reading system’s radio signal repeaters in variable solar density conditions), K. Kondratjevs, A.Zabasta, V.Selmanovs-Pless, “Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāls” Fizikālās enerģētikas institūts.
  2. Bezvadu sensoru tīklu elektroapgādes sistēmas izstrāde, kas izmanto saules paneļus un darbojas pazeminātas saules radiācijas apstākļos (Development of solar powered feeding scheme for wireless sensor networks in low solar density conditions), K. Kondratjevs, A.Zabasta, V.Selmanovs-Pless, “Latvijas Fizikas un Tehnisko Zinātņu Žurnāls” Fizikālās enerģētikas institūts.

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Sekmīgi atrisināta iespēja esošo SIA MAZZY radio risinājumu produktus nodrošināt ar autonomu barošanas avotu – saules enerģiju. Atsaiste no patstāvīgā elektro apgādes tīkla ļaus uzņēmumam par daudz zemākām izmaksām, būtiski paplašināt savus sensoru nolasīšanas radio tīklus esošajos projektos. Projektējot jaunu tīklu izbūvi izveidot efektīvākus risinājumus radio pārklājuma nodrošināšanai.

Prognozētais apgrozījuma pieaugums nākamajos 3 gados pēc pētījuma pabeigšanas – 20% gadā. To plānots panākt uzsākot MAZZY Repeater produkta tirdzniecību, kuru uzņēmumam ir iespējams piedāvāt saviem klientiem piedāvāt pateicoties pētījuma iegūtajām zināšanām un jaunajām tehnoloģijām.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/