Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs ir veiksmīgi aizvadījis kompetences centru programmas otrās kārtas pirmo gadu, ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 3,1 milj. apmērā jeb vairāk nekā 50% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)