LEO PĒTĪJUMU CENTRS

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu

ražošanas nozares kompetences centrs

LEO Pētījumu centrs ir juridiska persona, kas apvieno zinātniskos partnerus un komersantus. Tā darbība saistīta ar rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanu.

Vīzija

LEO PC ir Baltijas valstu līderis un būtisks zināšanu resurss pasaules tirgū konkurētspējīgu elektrisko un optisko tehnoloģiju radīšanā.

Misija:

  • Industriālo pētījumu veikšana pasaules tirgū konkurētspējīgu un uz eksportu orientētu ideju komercializācijai;

  • Nozares un zinātnes resursu sinerģija un efektīva izmantošana pētījumu īstenošanai;

  • Industriālo pētījumu un projektu partnerību veikšana, kas vērstas uz ilgtspējīgu projekta partneru un elektronikas, elektrotehnikas un satelīttehnoloģiju nozares attīstību;

  • Inovatīvas pētniecības vides veidošana;

  • Talantīgu cilvēkresursu bāzes veidošana un iesaiste pētniecībā;

  • Abpusēji izdevīgas platformas veidošana nozares un zinātnes partneru sadarbībai.