LEO PĒTĪJUMU CENTRS

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu

ražošanas nozares kompetences centrs