SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/002

Projekta mērķis ir elektronikas un elektrotehnikas nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību un īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tos ražošanā. Mērķa sasniegšanai tiks atbalstīti vismaz 12 pētījumi, kurus īstenos 14 komersanti sadarbībā ar 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, un pētījumu rezultātā tiks radīti 12 jauni produkti un tehnoloģijas.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

PROJEKTI ĪSTENOŠANĀ:

1. Platjoslas divu polarizāciju radio

2. Augstas pretestības rezistīvo slāņu pētījums

3. Šķidro kristālu displeju funkcionālo īpašību uzlabošanas rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes

4. Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi

5. „Smart”-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem

6. Plug & Play OBD GPS/GPRS iekārtas ar priekšā braucošās automašīnas attālummērīšanas, braukšanas stila analizējošas un šofera brīdinošas telemetrijas sistēmas pētīšana un izstrāde

7. Aerones – augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas jeb elktronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde

8. Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde

9. Daudzu robotu sistēmas pielietojumiem lauksaimniecībā

10. Maza izmēra, tilpuma, svara un augsta ienestā vājinājuma elektromagnētiskās savietojamības filtru izpēte un izstrāde barošanas ķēdēm, frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz

11. Pētījums par datorredzes paņēmienu attīstību industrijas procesu norises automatizācijai

12. 3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem

13. Jaunās paaudzes spektrometrijas pētījums: dizaina un tehnoloģiju izstrāde inovatīvu diodes detektoru ražošanai