EN
Pētījums Nr. 1.4 “Radaru sensoru bezkontakta lietošana nedestruktīvai šķeldas mitruma noteikšanai”

Pētījuma nosaukums: Radaru sensoru bezkontakta lietošana nedestruktīvai šķeldas mitruma noteikšanai

Pētījuma īstenotājs: DOZIMETRS SIA

Pētījuma mērķis: 

Projekta mērķis ir šķeldas mitruma noteikšanas pētījumi, izmantojot bezkontakta, nedestruktīvu radaru sensoru tehnoloģiju. Noteikt šo tehnoloģiju praktiskās pielietojamības robežas un novērtēt mērījumu kļūdu diapazonu atkarību no šķeldas veida, kā arī mērījumu veikšanas apstākļiem.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt radaru tehnoloģiju sistēmu koksnes šķeldas mitruma mērījumiem un automatizēt siltumcentrālēm un koksnes granulu ražotājiem piegādātās šķeldas mitruma mērījumu. Kurināmā zemākais sadegšanas siltums ir tieši atkarīgs no kurināmā mitruma satura. Krāsnī sadegot šķeldai, tās mitrums ietekmē pelnu kušanas temperatūru, – ja pelnu kušanas temperatūra ir pārāk zema, krāns apkope ir nepieciešama biežāk, tā pagarinot dīkstāvi un samazinot krāsns derīguma termiņu.

Izstrādāto mitruma mērījuma moduli paredzēts savietot ar esošo SIA Dozimetrs izstrādāto radioaktīva piesārņojuma monitoringa sistēmu.

Galvenās aktivitātes sevī ietver:

  • pieejamo risinājumu un alternatīvo risinājumu izpēte;
  • šķeldas paraugu parametru pētījumi laboratorijas apstākļos;
  • radara sensoru moduļu izstrāde un testēšana laboratorijā;
  • attālinātas bezkontakta šķeldas mitruma mērīšanas sistēmas lietotāja saskarnes izveide;
  • sistēmas komponentu integrācija un eksperimentālie lauka (field) testi.

Pēc pētījuma veikšanas paredzētas divas publikācijas, kas tiks indeksētas SCOPUS datu bāzē.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/