Pētījumu virziens “Satelīttehnoloģiju pētījumu un jaunu produktu izstrādes virziens”

Pētniecības projekti

Nr. 2.1. Pētījumi un jauna produkta „Datorizēts lauka šaušanas simulators ar pozicionēšanas elementiem” eksperimentālā izstrāde

Nr. 2.2. Bezvadu datu pārraides tīkla bāzes staciju izstrāde

Nr. 2.3. Plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumi

Nr. 2.4. Viedās auto vadīšanas palīdzības sistēmas izveide, izmantojot tuvā infrasarkanā diapazona aktīvo nakts redzamību un augstas veiktspējas paralēlo datu apstrādes sistēmu, kas pielāgota mobilai platformai

Nr. 2.5. Pētījums par radiofrekvenču fona pārveidošanas tehnoloģiju (Ambient Backscatter Electronics – ABE) iekļaušanu satelītu datu apstrādes, uzglabāšanas un apmaiņas modelī

Pētījuma rezultāti

Nr. 2.6. Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi

Nr. 2.7. Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās

Nr. 2.8. Bezvadu sensoru izstrāde tālaprūpes pakalpojumu nodrošināšanai personām ar ierobežotām funkcionālām spējām

Pētījuma rezultāti

Nr. 2.9. Mazo satelītu programmatūras ielādes sistēma kā iespējotājs drošu un uzticamu satelītu izstrādē un izmantošanā

Pētījuma rezultāti