Pētījumu virziens “Elektronikas un elektrotehnikas industriālo tehnoloģiju pētījumu un jaunu produktu izstrādes virziens”

 

Pētniecības projekti

Nr. 1.1. Sakaru aparatūras migrācijas uz jaunu pakešu bāzētu signālu transporta tehnoloģiju iespēju izpēte un eksperimentālā izstrāde

Nr. 1.2. Mikroviļņu radio daudzmodu dupleksoru filtru stabilizētu raksturlīkņu aprēķinu izpēte un izgatavošanas metodikas izstrāde

Nr. 1.3. Pētījumi un eksperimentālās izstrādes par laika dalīšanas divvirziena pakešu pārraidi mikroviļņu vidē

Nr. 1.4. Pētījuma veikšana par ultrastabila lodes formas Fabrī-Pero rezonatora izveidi mobilam optiskam frekvences standartam

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.5. Pētījumi par dažādu atmosfēras gāzu īpašību analīzes iespējām ar mērķi izstrādāt jaunas elektronikas un optikas iekārtas

Nr. 1.6. Plāno metāla-silicīda klājumu jaunu metožu izpēte integrācijai pusvadītāju struktūrās

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.7. Transporta līdzekļa monitoringa un ceļa seguma analīzes jaunu tehnoloģiju izpēte un eksperimentālā izstrāde

Nr. 1.8. Analogo mērierīču un mēriekārtu rādījumu attēla iegūšanas, pārraides un apstrādes jaunas metodes izstrāde

Nr. 1.9. Īpašību izpēte pusvadītāju tranzistoru SOI struktūrās un jaunu tehnoloģiju eksperimentālā izstrāde

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.10. Volumetrisku trīs dimensiju attēlu veidošanas tehnoloģiju pētījumi

Nr. 1.11. Lodēšanas, līmēšanas un lakošanas metodoloģiju izstrāde

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.12. Bezvadu uzlādes sistēmas izstrādes pētījums izmantošanai hibrīddzinēju elektriskās piedziņas efektivitātes palielināšanai un šīs sistēmas eksperimentālā modeļa izstrāde

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.13. Bipolāro impulsa iekārtu vadības iespēju izpēte un eksperimentālā izstrāde

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.14. Elektroiekārtu vadības risinājumi augstas veiktspējas elektroautomobiļiem

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.15. Pētījumi un eksperimentālās izstrādes par lielas plūsmas datu pārraidi ar bezvadu optiskām sakaru sistēmām

Nr. 1.16. Ekranēto kameru īpašību pētījums frekvenču diapazonā no 30 MHz līdz 3000 MHz

Nr. 1.17. Augstfrekvences vadāmības traucējumu filtru starpkomponenšu mijiedarbības izpēte un filtru optimizācija

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.18. Pētījums par jaunu elektroniskās skaņas apstrādes ierīces uzbūvi profesionālai aktīvai akustiskai sistēmai ar ruporu tipa skaņas izstarotāju, pielietojot daudzjoslu augstas precizitātes ciparu FIR filtrus un D-klases pastiprinātājus

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.19. Eksperimentālās izstrādes par datu pārraidi radio frekvenču diapazonos virs 60GHz

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.20. Integra – jaunas paaudzes datu pārraides risinājumi

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.21. Fotovoltu moduļa energoapgādes, uzglabāšanas un pārvaldības pētijumi autonomu elektronikas iekārtu – repeater izstrādei

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.22. Radioraidītāju un sensoru pielietojamības izpēte attālinātai mērījumu veikšanai daudzdzīvokļu ēkās pie augsta raidītāju blīvuma

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.23. Pētījums par iespējām izstrādāt efektīvu magnētiskā lauka paātrināšanas iekārtas konstrukciju mehānisko svārstību enerģijas pārveidošanai elektriskajā enerģijā

Nr. 1.24. Bezvadu bezbateriju (enerģijas pašražojošas) sensoru vadības sistēmas izstrāde

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.25. Pētījums par silīcija kristālu audzēšanas tehnoloģiskā procesa matemātiskā modeļa izveidi izmantojot attēlu apstrādes metodes

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.26. Dozimetrisko iekārtu analītiska izpēte darbam dažādās radionuklīdu vidēs

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.27. Būvkonstrukciju deformāciju kontroles sensoru izstrāde

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.28. Liela darbības attāluma bezvadu sensoru tīkls

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.29. Jauna produkta – Piekļuves sistēmas “Vorty Net Lock” programmējamai reakcijai uz tuvumā esošajām reģistrētām Bluetooth ierīcēm, izstrāde

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.30. Automatizētā pašapkalpošanās centra elektronisko iekārtu jaunāko tehnoloģiju izpēte, energoefektivitātes analīze un eksperimentālā izstrāde

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.31. Skaņas uzlabošanas algoritmu bibliotēkas izveidošana ciparu signālapstrādes procesoriem

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.32. Šķidrā Na Elektromagnētisko un detektoru sistēmu pētījums IV paaudzes kodolreaktoriem

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.33. Radiofrekvenču miniatūru ekranētu moduļu ražošanas procesa kvalitātes kontroles tehnoloģisko risinājumu izpēte

Nr. 1.34. CheckGPS – maza kompakta GPS iekārta, kas reizi 24h sūta savus atrašanās datus

Pētījuma rezultāti

Nr. 1.35. Palīgierīce agrīnai komunikācijas prasmju veicināšanai un artikulācijas korekcijai

Pētījuma rezultāti