Līdz 2017. gada septembra beigām ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 3,9 milj. apmērā jeb 65% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

2017. gada augustā tika veiksmīgi pabeigti trīs pētījumi:

 • “Plug & Play OBD GPS/GPRS iekārtas ar priekšā braucošās automašīnas attālummērīšanas, braukšanas stila analizējošas un šofera brīdinošas telemetrijas sistēmas pētīšana un izstrāde”, ko īstenoja SIA “Intelligent Systems” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Pētījuma ietvaros tika izpētītas dažādu automašīnu OBD un FMS datu līnijas, tajās pieejamie dati un to pielietojums šofera vadītprasmju analīzē, kā arī dažādu veidu risinājumi attāluma mērītājam no priekšējās automašīnas, lai izstrādātu Plug&Play GPS/GPRS un šofera brīdināšanas drošības telemetrijas sistēmu, kur iekārtas iegūtos datus varēs izmantot apdrošināšanas izmaksu, auto nomas un līzinga, kā arī automašīnas servisa apkalpojošās kompānijas pakalpojumu izmaksu samazināšanai un pakalpojumu klāsta paplašināšanai;

 • “Aerones – augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas jeb elktronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde”, ko īstenoja SIA “Aerones” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Uzņēmums ir izstrādājis pasaulē vienīgo bezpilota lidaparātu ar celtspēju līdz 200 kg. Produkts pielāgojams ugunsdzēsībai, glābšanas darbiem, kā arī sportam:

  • ugunsdzēsībai ir izstrādāts speciāls un patentēts risinājums, kas rada iespēju dzēst daudzstāvu mājas augstumā, kurā ar ugunsdzēsēju kāpnēm nav iespējams aizsniegt. Šim risinājumam ne tikai ūdens, bet arī elektrība tiek pievadīta no zemes. Šis risinājums ir revolūcija ugunsdzēsības nozarē, kas ir strādājoša, konceptu pierādoša prototipa stadijā;
  • cilvēku glābšanas darbos bezpilota lidaparāts ir piemērots bīstamās vietās un vietās ar apgrūtinātu piekļūšanu. Tāpat bezpilota lidaparātu iespējams transportēt pa satiksmes ceļiem, kas samazina reaģēšanas laiku salīdzinot ar situāciju, ja glābšanā tiktu izmantots helikopters;
  • savukārt drona izmantošana tādās aktivitātēs kā veikbords un snovbords padara sportiskā izaicinājuma piedzīvojumu bagātāku;
 • “Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde”, ko īstenoja SIA “AdvanGrid” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Pētījuma ietvaros tika izpētīts un izstrādāts efektīvs un ekonomisks, MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) segmentam pieejams elektrotīklu un elektrības patērētāju monitoringa un vadības risinājums, optimizējot esošo Gridlink mērījumu iekārtu un papildinot monitoringa sistēmas funkcionalitā ar a ālinātu kontroles un vadības risinājumu .

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Šā gada 18. oktobrī Ekonomikas ministrija aicina inovāciju ekosistēmas pārstāvjus, kurus interesē uzņēmumu, publiskā sektora un zinātnisko institūciju sadarbības veicināšanas iespējas, uz konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju un internacionalizācijas veicināšanai.

Konferencē Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centru pārstāvēs divi pētījumi:

1. “Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi”, kuru īsteno AS “HansaMatrix”.

Volumetrisko daudzplakņu telpiska attēla veidošanas sistēmu var pielietot dažādās nozarēs, bet šobrīd par visperspektīvāko tiek uzskatīts pielietojums medicīnas (3D datortomogrāfijas reāla laika vizualizācija) nozarē un zinātnisko datu vizualizācijā (piemēram, kā vizuāli telpiski izskatās degvielas sadegšana cilindrā).

Pēdējie sasniegumi projektā ietver:

 • neliela izmēra augsta (virs 1000Hz) kadru ātruma projektora optiskās sistēmas izveidošana un paraugu izgatavošana, lai daudzplakņu ekrānā nodrošinātu kolimētu starojumu. Optiskā sistēma ietver vairākus brīvas formas lēcu elementus;
 • volumetrisko attēlu apstrādes pētījumi, lai nodrošinātu telpiska attēla veidošanu ar plašu skata leņķi un vairākiem lietotājiem;
 • 3D interaktivitātes īstenošana izmantojot telpisku manipulatoru.

hansamatrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Aerones – augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas jeb elktronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde”, kuru īsteno SIA “Aerones” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Uzņēmums ir izstrādājis pasaulē vienīgo bezpilota lidaparātu ar celtspēju līdz 200 kg. Produkts pielāgojams ugunsdzēsībai, glābšanas darbiem, kā arī sportam:

 • ugunsdzēsībai ir izstrādāts speciāls un patentēts risinājums, kas rada iespēju dzēst daudzstāvu mājas augstumā, kurā ar ugunsdzēsēju kāpnēm nav iespējams aizsniegt. Šim risinājumam ne tikai ūdens, bet arī elektrība tiek pievadīta no zemes. Šis risinājums ir revolūcija ugunsdzēsības nozarē, kas ir strādājoša, konceptu pierādoša prototipa stadijā;
 • cilvēku glābšanas darbos bezpilota lidaparāts ir piemērots bīstamās vietās un vietās ar apgrūtinātu piekļūšanu. Tāpat bezpilota lidaparātu iespējams transportēt pa satiksmes ceļiem, kas samazina reaģēšanas laiku salīdzinot ar situāciju, ja glābšanā tiktu izmantots helikopters;
 • savukārt drona izmantošana tādās aktivitātēs kā veikbords un snovbords padara sportiskā izaicinājuma piedzīvojumu bagātāku.

aerones

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs ir veiksmīgi aizvadījis kompetences centru programmas otrās kārtas pirmo gadu, ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 3,1 milj. apmērā jeb vairāk nekā 50% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Līdz 2017. gada marta beigām ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 2,3 milj. apmērā jeb 40% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

2017. gadā ir uzsākti divi jauni pētījumi:

 • “3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem”, ko īsteno SIA “Baltic3D.eu” sadarbībā ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zinātniskā institūta Šūnu transplantācijas centru;
 • “Jaunās paaudzes spektrometrijas pētījums: dizaina un tehnoloģiju izstrāde inovatīvu diodes detektoru ražošanai”, ko īsteno AS “RD ALFA MIKROELEKTRONIKAS DEPARTAMENTS”.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Līdz 2016. gada beigām ir uzsākti kopumā 11 pētījumi, kurus īsteno 15 partneri, tai skaitā 12 komersanti un 3 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Par periodu no 2016. gada jūnija līdz gada beigām partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas EUR 1.619.786 apmērā jeb gandrīz 30% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros, no kurām EUR 720.011 ir partneru privātais līdzfinansējums.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” (Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”) un aicina darbā

PĒTĪJUMU PROJEKTU SPECIĀLISTU

 DARBA PIENĀKUMI:

 • veikt projekta izdevumus pamatojošo dokumentu izvērtēšanu, apstrādi un uzturēšanu;
 • gatavot projekta “Maksājuma pieprasījumus” iesniegšanai Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai;
 • piedalīties iepirkumu un līgumu sagatavošanas procesos, veikt iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudi un izvērtēšanu;
 • komunikācija ar projekta sadarbības partneriem.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • augstākā izglītība (vēlams ekonomikā, finansēs, projektu vadībā vai līdzīgās jomās);
 • obligātas pamatzināšanas grāmatvedībā un praktiskā darba pieredze ar grāmatvedības vai finanšu uzskaiti;
 • vēlama praktiskā darba pieredze ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu finanšu pārskatu sagatavošanā;
 • vēlama pieredze liela apjoma datu ievadē, analīzē un apstrādē;
 • labas komunikāciju prasmes, latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
 • labas Excel lietotāja prasmes.

PIEDĀVĀJAM:

 • konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • darba vietu centrā.

Darba vieta:

 • Dzirnavu iela 93, Rīga

Darba laiks:

 • pilna slodze

Gaidām Jūsu CV uz e-pastu info@leopc.lv ar norādi “Pētījumu projektu speciālists” līdz 2017.gada 31.janvārim (ieskaitot)

Pateicamies par atsaucību un informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju klātienē.

Kopš 2016. gada jūnija līdz septembrim ir uzsākti kopumā 8 pētījumi, kurus īsteno 12 partneri, tai skaitā 10 komersanti un 2 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Par 2016. gada 2. un 3. ceturksni partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas EUR 678.695 apmērā, no kurām EUR 273.412 ir partneru privātais līdzfinansējums.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

07.06.2016.

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” informē, ka ir uzsākta iepirkuma procedūra par projekta “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” (identifikācijas Nr. 1.2.1.1/16/A/002) vadības pakalpojumu nodrošināšanu.

Sīkāka informācija https://pvs.iub.gov.lv/show/453423

Uzdotie jautājumi un atbildes.

Valsts atbalsta programmas “Kompetences centri” ietvaros četru gadu laikā elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē īstenots 41 pētījums, un vairākos projektos iegūtajiem rezultātiem ir potenciāls pāraugt pasaules klases peļņu nesošos produktos, ko izmantos tālu ārpus Latvijas robežām. Otrdien atbalsta programmas pirmās kārtas noslēguma pasākumā interesentiem bija iespēja iepazīties ar četriem projektiem un klātienē aplūkot pētījumu rezultātā tapušos produktus. Lasīt tālāk »

28.08.2015.

SIA „LEO PĒTĪJUMU CENTRS” aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus tā iepirkuma – materiālu piegādi pētniecisko darbu veikšanai pētījuma 2.3. „Plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumi” ietvaros (līguma Nr. L-KC-11-0006).

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015.gada 25.septembrim.

Sīkāka informācija: http://pvs.iub.gov.lv/show/418307