Līdz 2018. gada 3. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 14 pētījumi, kurus īsteno 19 partneri, tai skaitā 15 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 5,7 milj. apmērā jeb 96% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Informējam, ka 2018. gada 22. oktobrī ir izsludināta kompetences centru programmas 4. kārta - “1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros””

Ja Jums ir interese par pētījumu pieteikšanu jaunās programmas ietvaros, lūgums aizpildīt Pētījuma projekta pieteikumu un budžetu un sūtīt uz epastu madara.makare@leopc.lv.

Dokumenti lejuplādēšanai:

LEO PC 4.k. programmas prezentācija

Pētījuma projekta apraksts LEO PC

PĒTĪJUMU BUDŽETS vienkāršotais

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar projekta vadītāju Madaru Makari - madara.makare@leopc.lv vai 29106015.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Līdz 2018. gada 2. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 14 pētījumi, kurus īsteno 19 partneri, tai skaitā 15 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 5,4 milj. apmērā jeb 91% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

Jūnijā tika uzsākts jauns pētījums Uz digitālo signālu apstrādi (DSP) balstītu efektu risinājumu izstrāde elektroniskajiem mūzikas instrumentiem”, ko īsteno SIA “Erica Synths”.

Tāpat 2018. gada jūnijā tika veiksmīgi pabeigts viens pētījums:

 • “Platjoslas divu polarizāciju radio “, ko īstenoja AS “SAF Tehnika”.

P1 SAF_TehnikaPētniecības projekta mērķis bija radīt eksperimentālo mikroviļņu radio, kurā tiktu izmantotas vienlaicīgi divas radio viļņu polarizācijas frekvenču joslā līdz 112MHz. Pētniecības projekta izpildes rezultātā tika radīts mikroviļņu radio prototips, kurā tiek izmantotas vienlaicīgi divas radioviļņu polarizācijas. Prototips darbosies 11GHz frekvenču diapazonā. Prototips tiks izmantots kā pamats komerciālai produktu līnijai. Projekta pētījumu gaitā iegūtie rezultāti ir izmantojami produktu līnijas paplašināšanai citos frekvenču diapazonos.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” uzsāk darbu pie kompetences centru programmas 4. kārtas!

2018. gada 8. maijā ir apstiprināti grozījumi 2016. gada 5. janvāra MK noteikumos Nr. 2 “1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”” (https://likumi.lv/doc.php?id=279410). Šobrīd CFLA sadarbībā ar Ekonomikas un Finanšu ministrijām izstrādā projektu pieteikumu konkursa nolikumu un tiek plānots, ka projektu konkurss tiks izsludināts š.g. rudenī. 

Ja Jums ir interese par pētījumu pieteikšanu jaunās programmas ietvaros, lūgums aizpildīt Pētījuma idejas pieteikumu un budžetu un atsūtīt līdz š.g. 27. jūlijam uz epastu madara.makare@leopc.lv.

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar projekta vadītāju Madaru Makari - madara.makare@leopc.lv vai 29106015.

Dokumenti lejuplādēšanai:

LEO PC 4.k. programmas prezentācija

Pētījuma projekta apraksts

PĒTĪJUMU BUDŽETS vienkāršotais

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Līdz 2018. gada 1. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 5,2 milj. apmērā jeb 88% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

2018. gada martā tika veiksmīgi pabeigti trīs pētījumi:

 • “Šķidro kristālu displeju funkcionālo īpašību uzlabošanas rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes”, ko īstenoja SIA “Eurolcds”.

cofPētniecības projekta mērķis bija uzlabot EuroLCDs ražoto displeju (ātrdarbīgo šķidro kristālu slēdžu un bistabilo LCD, tādu kā informatīvie displeji un “viedie”logi) funkcionālās īpašības – palielinot ātrdarbību, paaugstinot kontrastu un samazināt to svaru, kas ļautu paplašināt ražoto LCD displeju pielietojuma jomas. Vienlaicīgi tika attīstīta šo displeju ražošanas tehnoloģija, ļaujot iegūt zemāku pašizmaksu, tādējādi palielinot uzņēmuma konkurētspēju. Iegūtie prototipi (informatīvā zīme, viedais logs) tika testēti atbilstoši stabilitātes un ilgmūžības prasībām.

Pētījuma 1. un 3. aktivitāte bija vērsta uz šķidro kristālu slēdžu ātrdarbības un kontrasta palielināšanu. Šo aktivitāšu rezultāti ļāva sasniegt konkrētos mērķus ātrdarbībai (no 2,4 ms (12 mikronu displejs pie 150V) uz 1,8 ms) un kontrastam (no 1:29 (12 mikronu displejs pie 150V) uz 1:50). Pētījuma 2. aktivitāte bija vērsta uz kontrasta palielināšanu bistabilajiem LCD. Pētījuma 4. aktivitātē tika pārbaudīta ražošanas tehnoloģija, izmantojot PVD pārklājumu LCD iekšējo slāņu izveidē. Šo pārklājumu izmantošana ļāva izgatavot LCD ar stabilāku ražošanas iznākumu. Pētījuma 5. aktivitātes ietvaros tika izstrādāts ārējo iekārtu pieslēgums, izmantojot dažādus materiālus un paņēmienus, lai savienotu gan abus elektrodus, gan elektrodus ar pievadiem. Pētījuma 6. aktivitātē tika veikta iepriekš izgatavoto prototipu pārbaude uz stabilitāti un ilgmūžību. Secināts, ka testēto bistabilo ŠĶ kompozīcijas ir lietojamas tikai iekštelpām, un tām ir raksturīgi dažādi defekti, kas visdrīzāk nav saistīti ar vadības bloku, bet gan ar nepilnībām ŠĶ kompozīcijās vai pārklājumos.

 • “Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi”, ko īstenoja AS “Hansamatrix” sadarbībā ar SIA “Hansamatrix Innovation”, SIA “Lightspace Technologies” un SIA “Eurolcds”.

P4 3D-rendering display

Pētījuma ietvaros tika sasniegti visi plānotie rezultāti:

- izveidota un eksperimentāli pārbaudīta kompakta projekcijas sistēma, balstīta uz brīvas formas optiskajiem elementiem, kas nodrošina vienāda izmēra attēlu uz telpiskajām fokusa plaknēm;

- izpētīti dažāda veida daudzplakņu ekrāni un to ietekme uz volumetriskā attēla kvalitāti. Pētījumos tika konstatēts, ka būtisku kontrasta un attēla kvalitātes uzlabojumu sniedz gaisa spraugu aizstāšana ar optiski salāgotu materiālu starp fokusa plaknēm;

- izpētīti un īstenoti dažādi volumetrisko attēlu apstrādes un sagatavošanas algoritmi un metodes, kas ļauj lietotājam reālā laikā rīkoties ar 3D saturu, kas redzams volumetriskā displejā – to rotēšana, bīdīšana, palielināšana un samazināšana, plakņu sapludināšana (kas palielina skata leņķi);

- izpētīti pieejamie 3D interaktivitātes manipulatori (3D telpiskās peles, džoistiki u.tml.), apvienoti ar iepriekšējā punktā minētajām darbībām. Konstatēts, ka volumetriskam displejam ērti lietojams telpiskais manipulators šobrīd neeksistē, un apkopoti esošo manipulatoru plusi, mīnusi un lietojamības analīze.

 • “Daudzu robotu sistēmas pielietojumiem lauksaimniecībā”, ko īstenoja SIA “Robotic Solutions” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

P9 Picture1 Projekta iesniedzēji projekta īstenošanas laikā sasnieguši šādus galvenos rezultātus:

- izstrādāts daudzu robotu sadarbības programmatūras ietvars, kas sakņojas nepārtrauktas uzvedības modelī un nodrošina robota spēju iziet no strupceļa situācijām un nepieciešamības gadījumā robotam aizvietot vienam otru;

- izstrādātas un praktiski realizētas karšu apvienošanas, maršruta plānošanas, sensoru datu sapludināšanas un citas metodes, par kurām ziņots starptautiskās zinātniskās konferencēs;

- praktiski realizēts daudzu robotu sistēmas prototips, kas piemērots lopkopībā – konkrēti barības galda kārtošanai un barības patēriņa datu ievākšanai.

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Līdz 2017. gada beigām ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 4,5 milj. apmērā jeb 77% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

2017. gada decembrī tika veiksmīgi pabeigti divi pētījumi:

 • “3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem”, ko īstenoja SIA “Baltic3d.eu” sadarbībā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskā institūta Šūnu transplantācijas centru.

Pētījuma mērķis bija izstrādāt biomedicīnā izmantojamus 3D printerus, kas spēj drukāt pamatnes biotehnoloģiski ražotiem audiem. Projekta specifiskais mērķis bija izstrādāt praktisko pētījumu, novērtējot audu pamatnes virsmas adhēziju ar skrimšļus veidojošām šūnām, un izstrādāt 3D bioprintera prototipu, kas izmantojams mākslīgo skrimšļu 3D printēšanai.

Projekta ietvaros tika veikts rūpnieciskais pētījums, kura ietvaros tika pētīti 3D bioprintēšanā izmantojamiem materiāli un testēta materiālu piemērotība implantu izgatavošanai, kā arī definētas prasības 3D bioprintera izgatavošanai. Rūpnieciskais pētījums tika pabeigts 2017.gada jūlijā.

2017. gada augustā tika uzsākta eksperimentālā izstrāde, kuras ietvaros tika izvēlēts ārpakalpojuma sniedzējs, ar kuru sadarbībā tika veikta 3D bioprintera prototipa izgatavošana.

2017. gada decembrī tika pabeigta projekta īstenošana. Projekta mērķis tika pilnībā sasniegts – izgatavots 3D bioprintera prototips, kas paaugstinātas tīrības vidē drukā audu pamatnes un pārklāj tās ar cilvēka šūnu saturošu biomateriālu, kā arī veikta 3D bioprintera testēšana laboratorijas apstākļos PSKUS Šūnu transplantācijas centrā.

 • Jaunās paaudzes spektrometrijas pētījums: dizaina un tehnoloģiju izstrāde inovatīvu diodes detektoru ražošanai, ko īstenoja AS “RD Alfa mikroelektronikas departaments“.

Pētījuma mērķis bija veikt inovatīvu optiskā spektra pusvadītāja detektoru rūpniecisko pētījumu, lai iegūtu jaunas zināšanas detektora ražošanas procesu izveidei, un, pielietojot jaunās zināšanas, veikt eksperimentālo izstrādni, lai iegūtu trīs detektoru prototipus un ar katru prototipu iteratīvi uzlabot rūpnieciskā pētījuma precizitāti. Gala rezultātā jauniegūtām zināšanām gada laikā jānodrošina tāda detektora ražošanu, kas ir pietuvināts teorētiskam modelim ar bāzes biezumu ~2µm un šotki diodes pamatelementa starpbarjeru potenciālu ~0.826eV. Izstrādātais pusvadītāju detektors būs par pamatu optiskā sensora moduļ aizstrādei, kuru varēs izmantot spektrofotometrikso aparātu (spektrometu, spektroradiometru, pārklājuma biezuma mērītāju, krāsu mērītāju utt.)  ražošanai.

Pētījuma rezultātā ir sasniegts pētījuma mērķis. Pētījuma ietvaros tika veikta tirgū pieejamo fotodiožu un mikroelektronikas spektrometru tehnoloģiju analīze un izpētīta Dr. Prof. S.Khudaverdjana izvirzītā teorija jauna tipa fotodiodes darbībai. Ir veikts inovatīva optiskā spektra pusvadītāja detektora rūpnieciskais pētījums, ir iegūtas jaunas zināšanas detektora ražošanas procesu izveidei, un, pielietojot jaunās zināšanas, ir veikta eksperimentālā izstrādne, ir iegūti trīs detektoru prototipi:

 • tika iegūts detektora variants (versijas -3), kurš dod zemu tumsas strāvu (< 3 nA pie 0.5V sprieguma) un pietiekoši lielu jūtību pret gaismu (50 µA strāva pie krītošā baltās gaismas spektra un pieliktā sprieguma 0.5V);
 • detektora versija -3 ir ar uzlabotiem raksturlielumiem, salīdzinājumā ar detektora versiju -2b, piemēram, p-n pārejas strāva pie apmēram 700 nm krītošās gaismas viļņa garuma dod ap 100 lielāku strāvu;
 • tika veikti aprēķini un rekonstruēts krītošais gaismas spektrs uz detektora versijas -3. Spektri aprēķināti, kad gaisma krīt no zilas, zaļas, sarkanas, baltas fotodiodes un no ksenona lampas.

Ar katru prototipu iteratīvi ir uzlabota rūpnieciskā pētījuma precizitāte.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Līdz 2017. gada septembra beigām ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 3,9 milj. apmērā jeb 65% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

2017. gada augustā tika veiksmīgi pabeigti trīs pētījumi:

 • “Plug & Play OBD GPS/GPRS iekārtas ar priekšā braucošās automašīnas attālummērīšanas, braukšanas stila analizējošas un šofera brīdinošas telemetrijas sistēmas pētīšana un izstrāde”, ko īstenoja SIA “Intelligent Systems” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Pētījuma ietvaros tika izpētītas dažādu automašīnu OBD un FMS datu līnijas, tajās pieejamie dati un to pielietojums šofera vadītprasmju analīzē, kā arī dažādu veidu risinājumi attāluma mērītājam no priekšējās automašīnas, lai izstrādātu Plug&Play GPS/GPRS un šofera brīdināšanas drošības telemetrijas sistēmu, kur iekārtas iegūtos datus varēs izmantot apdrošināšanas izmaksu, auto nomas un līzinga, kā arī automašīnas servisa apkalpojošās kompānijas pakalpojumu izmaksu samazināšanai un pakalpojumu klāsta paplašināšanai;

 • “Aerones – augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas jeb elktronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde”, ko īstenoja SIA “Aerones” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Uzņēmums ir izstrādājis pasaulē vienīgo bezpilota lidaparātu ar celtspēju līdz 200 kg. Produkts pielāgojams ugunsdzēsībai, glābšanas darbiem, kā arī sportam:

  • ugunsdzēsībai ir izstrādāts speciāls un patentēts risinājums, kas rada iespēju dzēst daudzstāvu mājas augstumā, kurā ar ugunsdzēsēju kāpnēm nav iespējams aizsniegt. Šim risinājumam ne tikai ūdens, bet arī elektrība tiek pievadīta no zemes. Šis risinājums ir revolūcija ugunsdzēsības nozarē, kas ir strādājoša, konceptu pierādoša prototipa stadijā;
  • cilvēku glābšanas darbos bezpilota lidaparāts ir piemērots bīstamās vietās un vietās ar apgrūtinātu piekļūšanu. Tāpat bezpilota lidaparātu iespējams transportēt pa satiksmes ceļiem, kas samazina reaģēšanas laiku salīdzinot ar situāciju, ja glābšanā tiktu izmantots helikopters;
  • savukārt drona izmantošana tādās aktivitātēs kā veikbords un snovbords padara sportiskā izaicinājuma piedzīvojumu bagātāku;
 • “Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde”, ko īstenoja SIA “AdvanGrid” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Pētījuma ietvaros tika izpētīts un izstrādāts efektīvs un ekonomisks, MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) segmentam pieejams elektrotīklu un elektrības patērētāju monitoringa un vadības risinājums, optimizējot esošo Gridlink mērījumu iekārtu un papildinot monitoringa sistēmas funkcionalitā ar a ālinātu kontroles un vadības risinājumu .

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Šā gada 18. oktobrī Ekonomikas ministrija aicina inovāciju ekosistēmas pārstāvjus, kurus interesē uzņēmumu, publiskā sektora un zinātnisko institūciju sadarbības veicināšanas iespējas, uz konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju un internacionalizācijas veicināšanai.

Konferencē Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centru pārstāvēs divi pētījumi:

1. “Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi”, kuru īsteno AS “HansaMatrix”.

Volumetrisko daudzplakņu telpiska attēla veidošanas sistēmu var pielietot dažādās nozarēs, bet šobrīd par visperspektīvāko tiek uzskatīts pielietojums medicīnas (3D datortomogrāfijas reāla laika vizualizācija) nozarē un zinātnisko datu vizualizācijā (piemēram, kā vizuāli telpiski izskatās degvielas sadegšana cilindrā).

Pēdējie sasniegumi projektā ietver:

 • neliela izmēra augsta (virs 1000Hz) kadru ātruma projektora optiskās sistēmas izveidošana un paraugu izgatavošana, lai daudzplakņu ekrānā nodrošinātu kolimētu starojumu. Optiskā sistēma ietver vairākus brīvas formas lēcu elementus;
 • volumetrisko attēlu apstrādes pētījumi, lai nodrošinātu telpiska attēla veidošanu ar plašu skata leņķi un vairākiem lietotājiem;
 • 3D interaktivitātes īstenošana izmantojot telpisku manipulatoru.

hansamatrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Aerones – augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas jeb elktronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde”, kuru īsteno SIA “Aerones” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Uzņēmums ir izstrādājis pasaulē vienīgo bezpilota lidaparātu ar celtspēju līdz 200 kg. Produkts pielāgojams ugunsdzēsībai, glābšanas darbiem, kā arī sportam:

 • ugunsdzēsībai ir izstrādāts speciāls un patentēts risinājums, kas rada iespēju dzēst daudzstāvu mājas augstumā, kurā ar ugunsdzēsēju kāpnēm nav iespējams aizsniegt. Šim risinājumam ne tikai ūdens, bet arī elektrība tiek pievadīta no zemes. Šis risinājums ir revolūcija ugunsdzēsības nozarē, kas ir strādājoša, konceptu pierādoša prototipa stadijā;
 • cilvēku glābšanas darbos bezpilota lidaparāts ir piemērots bīstamās vietās un vietās ar apgrūtinātu piekļūšanu. Tāpat bezpilota lidaparātu iespējams transportēt pa satiksmes ceļiem, kas samazina reaģēšanas laiku salīdzinot ar situāciju, ja glābšanā tiktu izmantots helikopters;
 • savukārt drona izmantošana tādās aktivitātēs kā veikbords un snovbords padara sportiskā izaicinājuma piedzīvojumu bagātāku.

aerones

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs ir veiksmīgi aizvadījis kompetences centru programmas otrās kārtas pirmo gadu, ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 3,1 milj. apmērā jeb vairāk nekā 50% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)

Līdz 2017. gada marta beigām ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 2,3 milj. apmērā jeb 40% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

2017. gadā ir uzsākti divi jauni pētījumi:

 • “3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem”, ko īsteno SIA “Baltic3D.eu” sadarbībā ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zinātniskā institūta Šūnu transplantācijas centru;
 • “Jaunās paaudzes spektrometrijas pētījums: dizaina un tehnoloģiju izstrāde inovatīvu diodes detektoru ražošanai”, ko īsteno AS “RD ALFA MIKROELEKTRONIKAS DEPARTAMENTS”.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)