Līdz 2018. gada 3. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 14 pētījumi, kurus īsteno 19 partneri, tai skaitā 15 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 5,7 milj. apmērā jeb 96% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)