Līdz 2016. gada beigām ir uzsākti kopumā 11 pētījumi, kurus īsteno 15 partneri, tai skaitā 12 komersanti un 3 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Par periodu no 2016. gada jūnija līdz gada beigām partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas EUR 1.619.786 apmērā jeb gandrīz 30% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros, no kurām EUR 720.011 ir partneru privātais līdzfinansējums.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)