Kopš 2016. gada jūnija līdz septembrim ir uzsākti kopumā 8 pētījumi, kurus īsteno 12 partneri, tai skaitā 10 komersanti un 2 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Par 2016. gada 2. un 3. ceturksni partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas EUR 678.695 apmērā, no kurām EUR 273.412 ir partneru privātais līdzfinansējums.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB (šaurais)